Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.


Platby kartou

Časopis pro muže sázkaře, sázka na jistotu.

ZBOŽÍ V AKCI

Cena 278,00 Kč (11,12 EUR)
skladem
Cena 307,00 Kč (12,28 EUR)
skladem
Cena 84,00 Kč (3,36 EUR)
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Na internetovém portále Betting-shop.eu jsou nabízeny k prodeji elektronické knihy, PDF dokumenty, elektronické služby koncovým zákazníkům podle těchto obchodních podmínek.

Definice

Elektronická kniha/PDF dokument – je rozmnoženinou slovesného autorské díla. Tvoří ji datový soubor, který obsahuje text díla, grafiku, formátování, případně také prvky zabezpečení obsahu. Elektronickou knihu/PDF dokument lze zobrazovat a číst na počítačích, čtečkách elektronických knih, kapesních počítačích nebo mobilních telefonech s programovým vybavením pro příslušný typ datového souboru.

Elektronická služba - je služba ve formě přístupu na web/e-mailová služba/SMS služba, která je poskytována elektronicky.


Portál – je internetová aplikace dostupná na adresách betting-shop.eu, prostřednictvím které jsou zveřejňovány elektronické knihy a jsou nabízeny k zakoupení.


Prodávající – provozovatelem portálu je Jiří Hejsek, Palackého 532, 398 11 Protivín, IČ: 72167505, DIČ: CZ7807161593 shop@betting-shop.eu


Kupující – registrovaný i neregistrovaný uživatel portálu, který je fyzickou osobou bez ekonomické činnosti (NEpodnikatel). Produkty/služby neprodáváme právnickým osobám a fyzickým osobám s ekonomickou činností (podnikatelům). Při registraci kupujícího je vytvořen účet uživatele, který může opakovaně používat pro nákup elektronických knih/PDF dokumentů/elektronických služeb. Kupující může využít také nákupu bez registrace s uvedením kontaktní údajů.

Autorská práva


Elektronická kniha/PDF dokument je kopií slovesného autorského díla a její užívání se řídí zákonem 121/2000 Sb. – autorským zákonem.
Prodávající nabízí elektronické knihy/PDF dokumenty k prodeji na základě licenčních ujednání s vykonavately autorských práv k dílům.
Prodávající nabízí k prodeji také díla volná či své tvorby.

Práva kupujícího

Po zakoupení elektronické knihy/PDF dokumentu je kupující oprávněn ji užívat pro osobní potřebu na různých zařízeních, která lze s odpovídajícím SW používat ke čtení.
Kupující je oprávněn upozornit prodávajícího na porušování autorských práv. Prodávající bude v takovém případě informovat kupujícího o právu prodávajícího užívat příslušné dílo nebo bez zbytečného prodlení ukončí další šíření díla veřejnosti.

Práva prodávajícího

Při porušování obchodních podmínek ze strany kupujícího je prodávající oprávněn zablokovat přístup k elektronické knize/elektronické službě.
Při hrubém porušení obchodních podmínek je prodávající oprávněn zablokovat nebo zrušit uživatelský účet kupujícího a bránit se dle zákonných možností.

Realizace nákupu

Cena
Cena elektronické knihy/PDF dokumentu/služby je stanovena dohodou, kterou kupující akceptuje objednáním.

Cena je vždy stanovena/uvedena v hlavní měně CZK (Kč) jak v nabídce e-shopu i na faktuře. Měna EUR je pouze orientační pro platební údaje. Pokud zaplacená cena je vyšší než uváděná cena v CZK (například platby v měně EUR a následný přepočet na CZK), bude na faktuře upravena cena produktu/služby dle přijaté částky v CZK.


Objednávka
Kupující má možnost vybírat elektronické knihy/PDF dokumenty/služby z nabídky e-shopu a vybrané zařadit do „nákupního košíku“.
Z vybraných elektronických knih/PDF dokumentů/služeb může kupující připravit objednávku, která bude obsahovat seznam elektronických knih/PDF dokumentů/služeb a jejich cenu v době realizace objednávky.
Objednávka se považuje za potvrzenou ze strany kupujícího po zvolení způsobu platby. Potvrzením objednávky kupující současně přistupuje na tyto Obchodní podmínky.
Pokud nedojde k zaplacení objednaných knih do 7 dní od objednání, bude objednávka zrušena.


Platba
Převodem na účet prodávajícího uvedený na portále – za uskutečnění platby se považuje připsání částky na účet prodávajícího.
Platba kartou – probíhá na zabezpečené bráně renomované třetí strany ComGate/GoPay. Za uskutečnění platby se považuje zpráva o realizaci platby, která je zasílána prodávajícímu okamžitě po provedení platby.
Platba Paypal.com – za uskutečnění platby se považuje připsání částky na účet Paypal prodávajícího.
Platba Skrill.com – za uskutečnění platby se považuje připsání částky na účet Skrill prodávajícího.

Zaslání elektronické knihy/PDF dokumentu a nastavení elektronické služby


Po uskutečnění platby zašle prodávající kupujícímu elektronickou knihu/PDF dokument/nastaví elektronickou službu na uvedený/registrovaný e-mail do 2 pracovních dnů, pokud se u příslušných elektronických knih/PDF dokumentů nestanoví doba delší.
Nákup elektronické knihy/PDF dokumentu/služby se považuje za uskutečněný zasláním elektronické knihy/PDF dokumentu/nastavením elektronické služby kupujícímu.

Určení místa zdanitelného plnění DPH


Pro určení místa zdanitelného plnění DPH u elektronicky poskytovaných služeb/produktů stanovíme tak, že dva faktory se spolu shodnou v tomto pořadí:

1) Kupujícím zadaný Stát - místo přijetí služby

2) Kupujícím zadaná adresa

3) Kupujícím zadané telefonní číslo včetně mezinárodní předvolby

4) IP adresa u objednávky

5) e-mail kupujícího

Při nejasném určení místa zdanitelného plnění, bude zákazník kontaktován individuálně.

 

Reklamace


Elektronická kniha/PDF dokument je datový soubor, který lze užívat pomocí SW třetích stran. Před zakoupením elektronické knihy/PDF dokumentu je kupujícímu doporučeno vyzkoušet své zařízení a instalovaný SW.
Vzhledem k charakteru produktu je možné elektronickou knihu reklamovat pouze v případě, že je elektronická kniha/PDF dokument prokazatelně poškozen a nelze ho otevřít standartním softwarem.
Obsah elektronické knihy nemůže být důvodem k reklamaci nebo vrácení zboží.
Reklamaci lze uplatnit zasláním emailu na adresu shop@betting-shop.eu. Zpráva musí obsahovat minimálně: Název knihy/PDF dokumentu, autora knihy/PDF dokumentu, uživatelské jméno kupujícího, emailvou adresu pro odpověď, popis závady včetně specifikace zařízení, na kterém lze správně zobrazit ukázku knihy a nelze správně zobrazit zakoupenou elektronickou knihu. Reklamaci bude prodejce řešit individuálně s kupujícím prostřednictvím emailu, případně jiným způsobem, pokud bude ve zprávě uvedeno příslušné spojení.
Pokud nebude možné odstranit závadu úpravou elektronické knihy, bude kupujícímu vrácena kupní cena nebo nabídnuta jiná elektronická kniha/PDF dokument.

 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Užívání elektronických knih/ PDF dokumentů


Elektronickou knihu/ PDF dokument je možné užívat pouze pro osobní potřebu.
Elektronická kniha/ PDF dokument je datový soubor, který lze užívat pouze v takové formě, jak byl zaslán.
Za hrubé porušení obchodních podmínek se považuje jiné užívání díla, než pro osobní potřebu. Zejména se za hrubé porušení těchto obchodních podmínek považuje:
•jakákoliv konverze datového souboru nebo extrakce celého nebo části textu.
•zveřejnění elektronické knihy/ PDF dokumentu na serverech k veřejnému sdílení datových souborů a zveřejnění odkazů na takovéto sdílení. Přitom není rozhodující, kdo takovéto sdílení umožnil.
•prodej, kopírování, poskytnutí zdarma třetí osobě

Prohlášení o ochraně osobních údajů


V informačním systému prodávajícího jsou ukládány pouze údaje nezbytné pro autorizaci uživatele a údaje nezbytné k obchodnímu styku:
- přihlašovací jméno
- přihlašovací heslo
- jméno a příjmení kupujícího

- adresa bydliště

- telefon

- emailová adresa
V informačním systému prodávajícího nejsou uchovávány žádné údaje o kreditních kartách uživatelů.
Prodávající se zavazuje, že bude uložená data používat pouze pro provoz portálu a v obchodním styku s kupujícím.

Udělujete provozovateli e-shopu souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených na registračním formuláři pro účely (marketing, evidence nároků na slevy, zasílání informačních materiálů a další), a to na dobu neurčitou do odvolání souhlasu. Před udělením souhlasu jsem byl/byla informován/informována o zpracování v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Komunikace


Prodávající bude s kupujícím komunikovat prostřednictvím portálu nebo elektronickou poštou.
Po vzájemné dohodě lze komunikovat i jiným způsobem.

Omezení odpovědnosti


Prodávající nenese odpovědnost za porušení těchto Obchodních podmínek Kupujícím.